Composition of Harikesanallur Muthiah Bhagavathar

Keertanam
 
Song 
Vaageeswari, Vaani Saraswathi 
64-Kartha 
Raagam - Saraswathi

Aadi Taalam
Aarohanam - sa re ma pa da ne da sa 
Avarohanam - sa ne da pa ma re sa 

Pallavi 
1.
| ,,,,, =  paa daa pa da nee daa | paa ,,,, paa | maa ree  ,, saa  ||

Vaa   . gee   .   . swa | ri ,,,, Vaa | ni  Sa ,, ra  ||
2.
 -  ree maa ,, = pa da ne da nee  ,, daa  | paa  ,,,, pa da pa ma ree ,, saa ||

swa thi ,, = Vaa  .  .  . gee ,,  swa ree ,,,,  Vaa | ni    sa ,, ra ||
3.
| re ma re ma  pa ma = pa da ne da re sa sa ne ne da | paa daa ne da da pa pa da | pa ma re ma pa ma re sa

swa  .  . thi  . = Vaa  .  .  . gee   .  . swa . | ree . . Vaa | ni . sa ra .
 
| re ma re ma pa ma = pa da pa ma ree ,, ree | sa re sa saa , sa re | saa ree ,, maa ||

swa  .  .  . thi  . =  Va  .  ra . dhaa ,, ya | gi  .  .  . , va na  | ja  ba ,, va ||
 
| pa da ne da pa ma = pa da pa ma ree ,, ree | sa re sa saa , sa re | saa ree ,, maa ||

sa  . thi  .  .  . = Va  . ra  .  dhaa ,, ya | gi  .  .  . , va na | ja ba ,, va ||
 
| pa da ne da pa ma = pa da pa ma re ma pa ma ree | sa re sa saa , sa re | saa re ma pa da sa re ||

sa  . thi  .  .  . = Va  . ra  . dhaa  .  .  . ya | gi  .  .  . , va na | ja ba  .  .  . va  . ||
 
| sa ne da da pa ma = paa daa  . pa da nee daa | paa ..........................

sa  .  .  thi  .   . = Vaa  .
gee  .  . swa | ree ..........................
                   .
Anupallavi 
| ,,,,, = pa da ne da saa ,, saa | ree ree ,, saa | ree saa ree ree ||Raa  . ga  . la ,, ya | Baa va ,, ra | kthi ba  . kthi ||
 
| sa re sa ne daa = pa da ne da re sa ne da pa da | saa ree ,, ree | maa ree ,, ree .

yu  . dha  .  . = raa  . ga  . la  .  .  . ya  . | Baa va ,, ra | kthi ba ,, kthi
 
| sa re sa ne daa = pa da ne da re sa ne da pa da | saa ree ,, ree | maa re ma pa ma re ||

yu  . dha  .  . = raa  . ga  . la  .  .  . ya  . | Baa va ,, ra | kthi ba ,  .  .  kthi ||
 
| sa re sa ne daa = pa da ree saa re sa nee daa | pa da saa ,, ree | saa sa ne ne da pa da ||

yu  . dha  .  . = ra  .   . nchi  .  .  . llu | Gaa  . na ,, ni | la yae  .  .  . sa  . ||
 
| ne da da pa pa ma =         | pa da sa re maa ree | saa ne da pa da sa ne ||
| dha  . ye  .  .  . =| Gaa  . na  .  . ni | la yae  .  .  . sa  . ||
 
| da paa da pa ma = paa daa pa da nee daa | paa ........................
|  . dha  yae  .  . = Vaa  . gee  .  . swa | ree ........................

Charanam 
| ,,,,, = paa paa paa ,, pa da | pa ma ree ,, pa da | ne da paa ,, daa ||
      Nee vae Jee ,, va  . | sha  . kthi ,, nee  . | vae  . Gya ,, na ||
 
| pa da pa ma ree = paa maa ree ,, ree | sa re sa ne daa ree | saa ree ,, maa ||
  Bu  . kthi  .  . = Nee vae Ja ,, ga | thSaa  . kshi  .  . Nee | ra ja ,, da ||
 
| paa paa ,, = pa da ne da saa ,, saa | ree ree ,, saa | ree saa ree ree ||
  llaa kshi ,, = Baa  . va  . mu ,, dho | Na nnu   Paa |  . li  . mpu ||
 
| sa re sa ne daa = pa da ree saa re sa nee daa | pa da saa ,, ree | saa sa ne ne da  . pa da ||
| Ka  . laa  .  . = De  . vi Ha  .  .  . ri | Ke  . saa ,, dhi | nu thae  .  .  .   Ma ng ||
 
| ne da da pa pa ma =                               .  . ga  . la  . = pa da sa ne da pa ma pa ne da | pa ma re ma re sa sa re | sa ne da sa re ma pa da ||
 
| pa ma pa da ne da = da pa ne da sa ne da sa da sa | re ma re re sa re sa re | sa da sa ne da ne da pa
| pa ma re sa re ma = Vaa gee ||
 Anupallavi sangathis to be repeated in Charanam also.